Zmena času:

Zo soboty (28.3.2020) na nedeľu (29.3.2020) sa mení čas. O 2:00 hod. ráno posúvame hodiny o hodinu dopredu na 3:00 hod.