Odpustky počas pandémie:

Pozrite si aké možnosti a milosti môžeme získať v tomto čase:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320036