Myšlienky k Pochodu za život: Banneri_P18-01

Myšlienka k Pochodu za život – prvé čítanie 7. veľkonočnej nedele:
Keď svätý Štefan zomiera, vníma otvorené nebo, odovzdáva sa Ježišovi a súčasne sa modlí za tých, čo mu siahajú na život. Vnímanie účinnej Božej prítomnosti nám dáva silu k jednoznačnosti v postojoch a zároveň silu milosrdne odpúšťať oponentom, ktorí tvrdo útočia. Ani septembrový pochod za život neodsudzuje nikoho, je pozvaním pre všetkých angažovať sa za život. Pápež František pred niekoľkými dňami ďakoval tým, čo zápasia o každý jeden ľudský život – vrátane života chorých detí. Pápež zdôraznil, že potrat nie je NIKDY, NIKDY riešením.

 

Myšlienka k Pochodu za život – Evanjelium 6. veľkonočnej nedele:
Ježiš v Evanjeliu dnešnej nedele sľubuje, že Boh Stvoriteľ pošle Ducha Svätého Tešiteľa, ktorý nás „naučí všetko“ a ktorý nám „pripomenie všetko“, čo povedal. Čiže Duch Svätý bude počas celých dejín ľudskej civilizácie aktualizovať Ježišovo posolstvo pre výzvy konkrétnej modernej doby.Do tohto prísľubu sme teda tu a teraz zahrnutí všetci. Jednou z výziev našej doby je relativizácia hodnoty ľudského života. Je to výzva, ktorá si vyžaduje od nás odpoveď. Tou môže byť aj naše zapojenie sa do Národného pochodu za život, za najmenších z nás, aby sme tvorivému Duchu pomáhali dotvárať tento moderný svet podľa najpôvodnejšieho Božieho projektu.

 

Myšlienka k Pochodu za život – 5. Veľkonočná nedeľa:
Ježiš v dnešnom evanjeliu nazýva svoje prikázanie lásky prikázaním „novým“. Ani dnes nemôžeme povedať, že hoci to odznelo ďaleko a dávno, že by to už bolo prikázanie „staré“. Ono je vždy nové, lebo obnovuje spoločenský život aj individuálne medziľudské vzťahy. Je vždy nové popri neustálom sklone upadať do starého hriechu sebalásky a uzavretosti voči druhým. Novozákonné prikázanie lásky ku každému človeku je vlastne pozitívnym prerozprávaním stále platného “Nezabiješ”. Pochod je prejavom takejto lásky. Pre niektorých je však Pochod za život podujatím zbytočným. Ale v logike obnovenej, oživenej lásky je stále výzvou uskutočňovať toto nové prikázanie lásky na všetkých úrovniach života, voči všetkým ľuďom v ktorejkoľvek fáze ich života. A o tých najbezbrannejších bude aj tohoročný Pochod za život, „za najmenších z nás“.

 

Myšlienka k Pochodu za život – 4. Veľkonočná nedeľa:
V dnešnom evanjeliu nás Ježiš nazýva ovcami. Ale aby bolo jasné, že nie sme anonymné stádo nemých tvárí, hneď dodáva, že „počúvame jeho hlas“. A počúvanie je vecou individuálnej komunikácie, osobnej otvorenosti a záujmu rozumnej a slobodnej bytosti. A teda aj keď na Pochode za život vytvoríme zástup a naozaj to bude masová akcia, predsa tam prinesieme svoje osobné a zvnútornené presvedčenie. Presvedčenie, že hájiť život aj tých najmenších je vecou prvoradého významu. A keď sa potom rozídeme, v individuálnej evanjelizácii budeme naďalej počúvať Ježišov hlas a tento hlas „rozmeníme na drobné“ v mozaike každodenných kontaktov.

 
Myšlienka k Pochodu za život – 3. Veľkonočná nedeľa:
„Vo vete apoštola Petra, ktorý sa v dnešnom evanjeliu rozhodol, že znova „ide loviť ryby“, je kus znechutenosti, letargie a pesimizmu. Po golgotských udalostiach rezignoval – rozhodnutý vrátiť sa do pôvodného povolania. Peter je modelom malomyseľného človeka, ktorého prvotná horlivosť akoby vyhasla. Znechutenie vždy hrozí uprostred kríz, výsmechu a nepochopenia. A to každému, kto zápasí o pravé hodnoty. Uprostred ironických narážok, že sme posadnutí iba niektorými témami, by aj nás kresťanov mohlo pokúšať vzdať to a pohodlne sa usadiť ku starej nekonfliktnej udici. Dovoľme spolu s Petrom, aby sa nás víťazný Ježiš dotkol ako kedysi tých chromých a malomocných: vstaň z letargie a choď, vykroč. Aj na pochod za život, za najmenších z nás.“

S prianím požehnaných dní Veľkonočného obdobia + Jozef Haľko