Púť- Banská Štiavnica 20190423_091951

23. apríla sa konala púť do Banskej Štiavnice. Ráno sme mali sv. omšu na Starých horách. Po nej sme sa ešte boli pomodliť pri Studničke- menšie pútnické miesto. Potom nasledovala prehliadka mincovne v Kremnici. Videli sme veľké množstvo strojov, ktoré slúžia na výrobu mincí. Nakoniec sme išli na Kalváriu v Banskej Štiavnici. Pomodlili sme sa krížovú cestu, ktorá má až 25 zastavení. Síce nám počasie neprialo a rýchlo sme všetci zmokli, ale i tak sa nám táto púť páčila a ďakujeme za jej zorganizovanie.