Vyšná Šebastová a Smižany DSC_0048

5.3. 2019 sme putovali do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej. Páter dominikán, Martin Kolivoška, nám v homílii pripomenul, že sa máme modliť stále Zdravas Mária a prosiť o Božie kráľovstvo. Cestou naspäť sme sa zastavili v Smižanoch. Privítal nás tu palotín páter Peter, porozprával nám o tejto svätyni Božieho milosrdenstva, pomodlili sme sa korunku. Tiež nás zaviedli na prehliadku darov sv. Jána Pavla II..