Trstenská organová jeseň: TOJ 2018

Mesto Trstená a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená vás pozýva na 12. ročník cyklu organových koncertov pod názvom Trstenská organová jeseň.

Počas troch po sebe nasledujúcich nedieľ (16.9., 23.9., 30.9.) sa vám v programe predstavia:
Maria Perucka hrou na husle a Roman Perucki hrou na organe,
Jana Pastorková spevom a Mário Sedlár hrou na organe.
Gabriele Giacomelli z Talianska hrou na organ uzavrie tohtoročný festival organových koncertov.

Koncerty sa uskutočnia vždy o 16:00 hod., vstup na koncerty je voľný. Tešíme sa na vašu účasť.