Púť do Wadowíc 20180403_081839

Naša farnosť putovala 3. apríla 2018 do Wadowíc. Mesto určite všetkým známe tým, že sa tu narodil sv. Ján Pavol II. Sv. omšu, ktorú nám odslúžil náš pán kaplán Malec, sme mali v bazilike Obetovania Panny Márie, ktorá sa nachádza vedľa rodného domu Wojtylovcov. Potom nasledovala menšia prehliadka baziliky. Videli sme krstiteľnicu, kde bol pokrstený sv. Ján Pavol II. Potom nasledovala prehliadka rodného domu. Infulát Jakub Gil nás pozval na tradičné krémowki. Posilnení touto dobrotou nás čakalo milé prekvapenie- malý vláčik pre turistov, na ktorom sme sa povozili po Wadowiciach. Cestou sme videli školu, ktorú navštevoval Karol Wojtyla. Vystúpili sme pri svätyni sv. Jozefa, kde dostal Karol Wojtyla od bosých karmelitánov svoj prvý škapuliar. Taktiež sme ešte videli nový kostol sv. Petra apoštola. Vrátili sme sa naspäť k bazilike, kde sme mali možnosť na chvíľu rozjímať a modliť sa. Bolo úžasné dozvedieť sa viac o našom Veľkom Pápežovi a modliť sa na týchto miestach.

Viac fotiek nájdete tu.