24 hodín s Božím milosrdenstvom

Úctu k Božiemu milosrdenstvu sme v našej farnosti prehlbovali v sobotu (23.4.2022) pri Kaplnke Božieho milosrdenstva, kde sa pán kaplán s veriacimi pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a litánie k Božiemu milosrdenstvu. Počas príhovorov na nedeľných sv. omšiach sa kňazi venovali téme Božieho milosrdenstva. Vyvrcholením Nedele Božieho milosrdenstva bola popoludňajšia pobožnosť pred vystavenou Eucharistiou, kde sme vyprosovali potrebné milosti pre Ježišovo […]

Duchovná obnova pre birmovancov

V sobotu (23.4.2022) sa uskutočnila duchovná obnova pre birmovancov, ktorá bola zameraná na identitu muža a ženu v prepojení s témou o mravnej čistote. Súčasťou programu boli prednášky a adorácia, pri ktorej mohli birmovanci symbolicky vyjadriť túžbu k Pánu Ježišovi, keď zapaľovali sviece. Hosťami na duchovnej obnove boli manželia Anička a Martin Lojekoví, ktorí robia prednášky pre mládež, snúbencov a hlavne manželov.

Krížová cesta na Veľký piatok

V dopoludňajších hodinách na Veľký piatok prebehla v našej farnosti krížová cesta vo farskom kostole. Texty krížovej cesty boli spojené so sv. Jozefom a napísal ich otec biskup Stanislav Stolárik. Každé zastavenie prečítal zástupca konkrétneho stavu a ostatní držali drevený kríž. Do krížovej cesty boli zapojené tieto stavy: birmovanci, miništranti, organisti a speváci, mimoriadni rozdávatelia […]