Vianočný koncert

Na podporu projektov Dobrej noviny mládež a deti našej farnosti pripravili hodinový program, ktorý bol prezentovaný 2.1.2022 v popoludňajších hodinách vo farskom kostole. V programe vystúpil mládežnícky spevokol, deti z detského zboru zahrali peknú vianočnú scénku, taktiež zazneli ľudové vianočné koledy a vianočné vinšovanie detí. Celý program bol moderovaný a vysielaný v online priestore. Farnosť […]