Výzva Svätého Otca Františka na modlitbu; požehnanie Urbi et Orbi: František

Svätý Otec František prosí všetkých veriacich, aby sa na slávnosť Zvestovania Pána, 25. marca 2020 napoludnie modlili za odvrátenie pandémie. Odporúčaná modlitba je Otče náš za skončenie pandémie. V piatok 27. marca 2020 večer o 18. 00 hod. bude na Námestí sv. Petra vo Vatikáne adorácia Oltárnej sviatosti, Svätý Otec pritom udelí požehnanie Urbi et […]

Zmena času:

Zo soboty (28.3.2020) na nedeľu (29.3.2020) sa mení čas. O 2:00 hod. ráno posúvame hodiny o hodinu dopredu na 3:00 hod.