Prosme svätých o pomoc: Anna

V ťažkých časoch a v období krízy máme možnosť utiekať sa k Bohu prostredníctvom svätých. Oni sú naši patróni a v Nebi za nás orodujú. Preto v tieto dni, keď nie je možné verejne slúžiť sv. omše, spojme sa spoločne v modlitbe a prosme o pomoc a príhovor zvlášť tých svätých a blahoslavených, ktorých relikvie […]