Pozastavenia sa nad farskou púťou do Ríma

V stredu (11.5.2022) po večernej sv. omši bola ponúknutá prezentácia duchovných skúseností z farskej ďakovnej púte do Ríma, ktorá sa uskutočnila 27.4. – 1.5.2022. V programe púte bolo mesto Assisi, pútnici prechádzali po stopách sv. Františka a sv. Kláry. Ďalšou zastávkou púte bol Rím, v ktorom pútnici navštívili pápežské baziliky, zúčastnili sa na audiencii so […]

Bodka 2014 – Olympijské hry

Bodka za prázdninami 2014. Akcia, ktorú sme túžobne očakávali bola aj tohto roku – 31. augusta. Všetko sa nieslo v duchu Olympijských hier. O 13.00 hod. začal slávnostný vstup olympionikov na čele s maskotmi Asterixom a Obelixom, ktorí niesli olympijský oheň. Nasledoval tím miništrantov, animátorov, klerikov a kuchárok. Privítal ich Panoramix so skvelým zábavným programom […]

3. Stretnutie mladých s Jánom Pavlom II. a 18. ročník výstupu na Babiu horu

V dňoch 22.-23. augusta 2014 sa v našej farnosti uskutočnilo 3. stretnutie mládeže s Jánom Pavlom II. a 18. ročník výstupu na Babiu horu. Tohto roku pribudli ešte dve slávnosti – 10. výročie posvätenia nášho farského kostola a 20. výročie od založenia farnosti. Slávnostnú svätú omšu v piatok celebroval spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. V piatok okrem iného nechýbalo ani chutné […]