Prosme svätých o pomoc:

marginaMaria

Sv. Margitu Mária Alacoque prosme dnes o príhovor. Požehnanie s jej relikviou prijímame. Božími dietkami ostávame. Sme plní dôvery v Neho a preto prosíme:

Modlime sa: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za to, že si ustanovil túto najvzácnejšiu a najnežnejšiu oddanosť svojmu milujúcemu Srdcu skrze svoju pokornú služobníčku svätú Margitu Máriu, a môžeme tak pociťovať výhody jej priazne v Tvojich očiach, ako skrze jej príhovor a modlitby aj prijímať čokoľvek, o čo prosíme alebo teraz najviac potrebujeme, na tvoju česť […]

Prosme svätých o pomoc: pius-x

Neustávajme v modlitbách a prosme Pána o pomoc. Dnes na príhovor sv. Pia X. Modlíme sa: Môj Bože a moje Všetko! Môj Bože, daj aby som Ťa miloval, a jedinou odmenou za moju lásku nech je, aby som Ťa miloval stále viac. Môj Bože, moje jediné dobro, si pre mňa všetkým; daj aby som žil […]

Prosme svätých o pomoc:

AK

Čas plynie veľmi rýchlo. A dnes je to už tretíkrát, čo dávam požehnanie relikviou bl. Anny Kolesárovej, odkedy nie je možné verejne slúžiť sv. omše. Nestrácajme však nádej a buďme trpezliví. Veď i Pán Ježiš trikrát padol pod krížom, no nevzdal sa a bojoval až do konca. Tak sa nevzdávajme ani my, veď na príhovor […]

Prosme svätých o pomoc:

Dnes (23.4.2020) je farnosť požehnaná s relikviou bl. Antona od Cirkvi. Prosme ho o pomoc a príhovor. Každá pomoc sa vždy zíde, preto sa nebojme modliť. Bože, Ty si naplnil blahoslaveného Antona od Cirkvi pastoračnou múdrosťou a apoštolskou horlivosťou, aby usiloval všetko obnoviť v Kristovi: prosíme Ťa: pomáhaj nám, nech žijeme podľa príkladu tohto statočného […]